Na čo sa tešíme v priebehu roka...

20.09.2014 23:26

Príjemné stretnutia detí s rodičmi a s nami sú neodmysliteľnou súčasťou každého školského roka. Niektoré takéto stretnutia majú už dlhovekú tradíciu a každý sa na ne veľmi teší, ba je až ľúto, ak sa niektorej „akcie“ nemôže zúčastniť.

Prostredníctvom rozličných akcií sa snažíme deti viesť k pozitívnemu vzťahu k prírode, k ľuďom, športu, k zdravému životnému štýlu a v neposlednom rade i k sebe samému.

V priebehu roka sú to napríklad:

    - Jesenná vychádzka do lesa

    - Púšťanie šarkanov

    - Lampiónový sprievod

    - Vystúpenia pri rôznych príležitostiach (Pre starkých, Vianočné vystúpenie, Deň matiek, Dni obce, iné)

    - Mikuláš

    - Vianočné posedenie pri stromčeku

    - Karneval

    - Jarná vychádzka do lesa

    - Exkurzie

    - Dopravné ihrisko, príp. aj iný výcvik

    - Jednodňový výlet

    - Oslavy MDD

    - Kameraman v našej materskej škole

    - Rozlúčka s predškolákmi

    - Nočné hľadanie pokladu spojené s prespaním v materskej škole 

    - Návšteva kultúrnych podujatí, divadelné, hudobné predstavenia v materskej škole

    - a iné

Je možné, že z uvedených akcií sa niektorá neuskutoční ako je i pravdepodobné, že nejaká pribudne. :)