Memorandum dieťaťa

07.01.2015 21:16

 

      - NEROZMAZNÁVAJTE MA. Viem veľmi dobre, že nemusím dostať všetko, čo chcem.  Iba  vás skúšam.

- NEBOJTE sa byť na mňa rázni. Mám to radšej. Umožňuje mi to vedieť na čom som.     

- NEPOUŽÍVAJTE voči mne silu. To ma učí, že všetko sa dá dosiahnuť iba silou. Budem  odpovedať oveľa pohotovejšie, keď budem vedené.

- NEPROTIREČTE SI. To ma mätie a núti vyhýbať sa.

- NEDÁVAJTE SĽUBY, možno ich nebudete schopní dodržať a to by podkopávalo moju  dôveru vo vás. 

- NEDAJTE SA nachytať na moje provokácie, keď hovorím „nenávidím vás“. Nemyslím to tak, ale chcem, aby ste cítili ľútosť nad tým čo ste mi urobili.

      - NESNAŽTE SA, aby som sa cítil menší než som. Budem na to reagovať tým, že sa budem správať ako „veľké zviera“.       -

      - NEROBTE za mňa veci, ktoré sám neurobím. Potom sa cítim ako dieťa a môžem vás aj naďalej zapriahať do svojich služieb.

      - NEPRIPUSTITE, aby sa venovalo priveľa pozornosti mojim „zlým zlozvykom“. To ma iba povzbudí v nich pokračovať.

      - NENAPOMÍNAJTE MA pred ľuďmi. Budem na to lepšie reagovať, ak mi to poviete potichu v súkromí.

      - NESNAŽTE SA diskutovať o mojom správaní ešte počas konfliktu. Vtedy vás neveľmi počúvam a spolupráca bude dokonca horšia. Je v poriadku hovoriť          o tom, ale nechajte to na neskôr.

      - NESNAŽTE SA mi kázať. Boli by ste prekvapený, ako dobre viem, čo je dobré a čo chybné.

- NESNAŽTE SA, aby som cítil, že moje chyby sú hriechy. Musím sa učiť robiť chyby bez nejakého pocitu, že nie som dobrý.

- NEZAPÁRAJTE. Ak to budete robiť, budem sa chrániť tým, že sa budem tváriť ako hluchý.

      - NECHCITE, aby som vysvetľoval svoje správanie. Niekedy naozaj neviem, prečo som to urobil.

- NEVYNÁŠAJTE priveľa moju počestnosť. Často sa zo strachu uchyľujem ku lži.

- NEZABÚDAJTE, že rád experimentujem. Z toho sa učím, takže prosím vás znášajte to.

- NEOCHRAŇUJTE MA pred dôsledkami. Potrebujem ich poznať zo skúseností.

- NEVENUJTE priveľa pozornosti mojim drobným ochoreniam. Môžem si zvyknúť tešiť sa z chorôb, ak sa mi pritom venuje priveľa pozornosti.

- NEODSTRKUJTE MA, keď kladiem poctivé otázky. Ak tak urobíte, zistíte, že som sa prestal vypytovať a že hľadám informácie niekde inde.

      - NEODPOVEDAJTE na „bláznivé“ alebo bezvýznamné otázky. Ak tak budete robiť, že len chcem, aby ste sa  mnou zaoberali.

      - Ani NENAZNAČUJTE, že ste perfektní alebo neomylní. Boli by to na mňa priveľké požiadavky.

      - NEBOJTE SA, že so mnou trávite iba málo času. Ráta sa, ako ho spolu trávime.   

- NECHCEM aby moje obavy vzbudili vašu starosť. Potom sa budem obávať ešte viac. Ukážte mi prejav odvahy.

      - NEZABÚDAJTE, že sa mi nemôže dariť bez veľkého pochopenia a povzbudzovania, ale niekedy sa zabúda na pochvalu, hoci je poctivo zaslúžená. Na 

        pokarhanie sa však nezabúda.

- Zaobchádzajte so mnou ako so svojimi priateľmi. Potom aj ja budem vaším priateľom.

   Zapamätajte si, že sa viac naučím od vzoru ako z kritiky

A okrem toho : MILUJEM VÁS, MILUJTE AJ VY MŇA.