Materská škola Jánovce


„Dieťa nikdy nesmie mať pocit, že naň nikto nemá čas.

Iná cesta, než dať dieťaťu dostatok lásky, času a námahy nie je.“

                                               (Prof. PhDr. Zděněk Matějček, CSc.)

 

Každé detstvo je niečím špecifické, iné a každé dieťa jedinečné. Postupom času sa stáva osobnosťou so svojimi vlastnými skúsenosťami, názormi. To čo deti potrebujú je pocit istoty, bezpečia, priateľstva, lásky a porozumenia. Aby sme k nim my dospelí, pristupovali ako k bytostiam s vlastnými myšlienkami, želaniami ako i názormi. Stotožňujeme sa s myšlienkou, že šťastná budúcnosť ľudstva leží v rukách súčasnej generácie, a preto treba zabezpečiť všetko, čo potrebujú na svoj harmonický telesný a duševný rozvoj, predovšetkým lásku, nehu,  porozumenie ako i dostatok informácií.

O toto sa snažíme i v našej materskej škole.